Manipülasyon en kısa şekilde kitlelerin davranışlarına ve tercihlerine yön vermek olarak tanımlanabilir. Sosyoloji ve psikoloji gibi akademik disiplinlerin inceleme alanına giren manipülasyon kavramı tarih boyunca savaşlardan alışverişe, seçimlerden kitlesel protestolara hemen hemen her toplumsal olayda doğru ya da yanlış şekilde kullanılmıştır.

Kitlelere kendi özgür iradeleri ve tercihleriyle hareket ediyormuş gibi hissettirmek ama aslında davranışlarını istenildiği gibi yönlendirmek toplum mühendisliği olarak da adlandırılabiliyor. Finansal anlamdaki manipülasyonlar ise tüketim toplumunun ve kapitalizmin ilk evrelerinden günümüze sürekli kitlelerin canını yakarken manipüle edenler de bu sayede zengin olmuştur.

Manipülasyon nedir ve nasıl yapılır
Manipülasyon nedir ve nasıl yapılır

Toplumsal hatta global ölçekte bir manipüle işini kalkışmak ancak çok varlıklı ve güçlü kişi ya da kuruluşların kalkışacağı bir eylemdir. Söz gelimi büyük bir ekonomik krizin geleceğini haber yapan medyanın ardından çok güçlü bir şirket hisselerini elden çıkarmaya başlıyorsa orta ve küçük ölçekteki yatırımcılar da aynısını yapmak isteyebilirler. Manipülatör şirket satılığa çıkan hisseleri üçüncü şahıslar vasıtası ile toplayıp piyasadaki hakimiyetini arttırdığında adeta kişi ve kuruluşları gerçekleşmeyecek bir kriz ile korkutup sermayelerini ele geçirmiştir.

Finansal manipülasyon hukukun suç olarak nitelendirdiği ve cezai işlem uyguladığı bir husustur. Buna rağmen finansa dair önemli kararlarımızda detaylı düşünmeli ve manipüle edilip edilmediğimizden emin olmamız gerekir.

3 comments on “Manipülasyon nedir ve nasıl yapılır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.