Denge ve istikrar gibi kavramlar her iktisadi anlayışa göre değişiklikler getirmektedir. Bu serbest piyasa ekonomisi ile yönetilen tüm piyasaların ortak noktası olarak belirlenmiştir. Ekonomik istikrar için her ülkenin kendine göre değişen kural ve kavramları olduğu gibi genelde birbirlerinden çok fazla farklılıklar göstermezler. Çünkü serbest piyasa ekonomisi kuralları aşağı yukarı aynı şekilde işlemektedir.

Teoride ekonomik istikrar tanımı şu şekilde anlatılabilir. Fiyat istikrarı, tam istihdam gibi işsizliğe de çözüm olabilecek anlayış, her gelişmekte olan ülkeler için kaçınılmaz bir zorunluluk olan ekonomik büyüme, Tam istihdam gibi önemli bir olmaz ise olmaz kural ve ödemeler bilançosu denkliği ve cari açık dengelerinin korunabilirliğidir. Bu veriler Liberal ekonomilerin en önemli altın kuralları arasında yer almaktadır.

Teoride ekonomik istikrar bu neden ile serbest piyasayı iyi okuyan yatırımcıların önemsediği kurallar arasında yer almaktadır. Liberal ekonomilerde başarı teoride ekonomik istikrar dan geçtiği için dünyanın önemli para sihirbazları bu konunun önemine sürekli işaret etmektedirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.