Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim eğitimi veren kurumlar, gerek devlet gerek özel olsun belirli bir yönetmeliğe sahiptir. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği olarak adlandırılan bu yönetmelik ile birlikte tüm işleyiş detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Böylece eğitim veren kurumların hangi kurallar ve kapsam dahilinde eğitim vereceği bu yönetmelik doğrultusunda öğrenebilmekte ve çalışmaları şekillendirmektedir.

Yayınlanan son yönetmelik 26 Temmuz 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yer almış ve geçerlilik kazanmıştır. Özellikle ilkokul ve anaokullarındaki yaş sürecini belirleyen bu yönetmelikle, hangi öğrencilerin kaç yaş itibariyle hangi sınıflara gidebileceği netlik kazanmıştır.

Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Bölümleri

Yönetmelik belirli başlıklar altında toplanmış ve bölünmüştür. Bu doğrultuda 1. bölüm amaç kapsam dayanak ve tanımlardan oluşmaktadır. İkinci bölüm okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının işleyişi adı ile paylaşılmaktadır. 3. bölüm okul tespiti, kayıt kabul ve devam durumu olurken 4. bölüm öğrenci başarısının değerlendirilmesi olmaktadır.

  1. bölüm sınıf geçme, 6. bölüm kurullar ve mesleki çalışmalar, 7. Bölüm personelin görev yetki ve sorumlulukları, 8. bölüm öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi, 9. bölüm komisyonlar ve mali hükümler, 10. Bölüm belgeler defter ve dosyaların düzenlenmesi, 11. bölüm ise çeşitli hükümler olmaktadır. Bu başlıklardan da görüleceği üzere bir eğitim öğretim kurumundaki tüm detaylar, yönetmelik dahilinde belirlenmiş ve belirli kurallara bağlanmış durumdadır.

Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Ne İfade Eder?

Eğitim kurumlarını yöneten yöneticiler ve müdürler bu kurallar dışına çıkamaz. Aynı zamanda kurumlar için yapılacak denetimlerde ve teftişlerde de tüm işleyişin bu yönetmeliğe uygun olması gerekir. Aksi halde cezai yaptırımlar ya da çok daha ileri seviyedeki cezalar verilebilmektedir. Bu yönetmelikte bir öğrencinin okula kaç yaş itibariyle katılabileceği, hangi sınıfa gidileceği, derslerde aldığı başarılar, bu başarıların değerlendirilmesi, ara tatil dönemleri gibi tüm detaylar bulunmaktadır. Böylece hem eğitim alanında yer alan hem de öğrenci gibi eğitim alan kişiler, süreci daha doğru ve güvenli bir şekilde bilebilmektedir.

Yönetmeliğin değiştirilmesi, farklı düzenlemelerin yapılabilmesi adına mevcut düzenlemelerin mutlaka Resmi Gazete’de yer alması gerekmektedir. Aksi halde mevcut düzenlemeler herhangi bir resmiyet kazanmayacağından dolayı geçerli olmayacaktır. Bu konulardaki değişiklikler resmi yazılar ile tüm eğitim kurumlarına gönderilmekte ve mevcut değişikliklere uyum sağlanması ve değişiklikler hakkında eğitim kurumlarının bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.

Türkiye genelinde bu şekilde işleyen sistem, eğitim kurumlarındaki işleyişi ve aynı zamanda sorunları da minimuma indirmeye çalışmaktadır.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.